Miej odwagę posługiwać się swym własnym rozumem! [Immanuel Kant]

Zakład Biochemii AWF

Biochemia sportu, jako dyscyplina naukowa, zaistniała w Poznaniu na początku lat pięćdziesiątych, wraz z utworzeniem samodzielnej jednostki pod nazwą Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego (WSWF), wyodrebnionej ze Studium Wychowania Fizycznego. Propagatorem tego kierunku był Stefan Bączyk, ówczesny adiunkt Zakładu Chemii Ogólnej Wydziału Lekarskiego AM w Poznaniu, który zatrudniony został na WSWF w charakterze kierownika pracowni chemii przy Zakładzie Fizjologii i Chemii.
Czytaj dalej

Aktualne wydarzenia

Luty 4, 2019 |

UWAGA!!! Egzamin z Biochemii w sporcie dla kierunku Sport 1 rok Iº

UWAGA!!! Egzamin z Biochemii w sporcie dla kierunku Sport 1 rok Iº (studia stacjonarne) odbędzie się 6....

Luty 4, 2019 |

UWAGA!!! Egzamin z Biochemii dla kierunku Fizjoterapia 1 rok Iº

UWAGA!!! Egzamin z Biochemii dla kierunku Fizjoterapia 1 rok Iº (studia stacjonarne)         odbędzie...

Sierpień 7, 2018 |

Egzamin II termin poprawkowy z Biochemii – WF

UWAGA!!! Egzamin II termin poprawkowy z Biochemii dla kierunku Wychowanie Fizyczne 1 rok Iº (studia...

Czytaj dalej